_

FEDERACIÓ

_

 

La Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana és un organisme que ostenta les competències delegades per la Llei de l’Esport de la Comunitat Valenciana en la promoció, formació, competició i difusió de l’esport del piragüisme, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. La componen els estaments de tècnics, esportistes, àrbitres i jutges, amb l’objectiu comú de promoure, impulsar i coordinar sota criteris de qualitat l’esport del piragüisme en totes les seues àrees i especialitats, sent aquestes les aigües tranquil·les, el caiac de mar, el descens de rius i travessies, el caiac pol i el piragüisme recreatiu.

La Federació de Piragüisme CV canalitza la seua obstinació diària en la consecució dels següents objectius generals:

 1. Augmentar el nombre de practicants federats en la Comunitat Valenciana mitjançant la creació de nous clubs esportius de piragüisme.
 2. Promocionar el Piragüisme entre la població de la Comunitat Valenciana de manera que es contribuïsca a la millora de la cultura esportiva.
 3. Augmentar la qualitat del servei oferit per la Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana.

JUNTA DIRECTIVA

Juan Antonio Cinto Humbria

Presidente

Antoine Ferrer Botella

Vicepresidente 1º

José Antonio Chapa López

Vicepresidente (alicante)

Julio González Micó

Vicepresidente (valencia)
Comité de Tècnics
Direcció Tècnica

Paloma Cinto Humbría

Vicepresidenta (castellón)
Comité d’Esport Dones

Mª Angeles Ripoll Vilaplana

Tesorera
Comité Dragon Boat

Carolina Domingo Amo

Secretaria

Andoni López de Arbina Larrabe

Comité Tecnico de Arbitros

Amparo Patricia Gonzalez Estarlich

Comité de Formación

Asier López de Arbina Larrabe

Comité de Imagen
Esponsor y Logística

Salvador García Joaquín

Comité de Aguas Tranquilas

Marta Fernández Soler

Comité de Kaiak Polo

Luis Oria Domenech

Comité de Kaiak de Mar

Dolors de Fez López

Vocal

Paola Ávila Climent

Vocal

Vicente Claramonte Ballester

Direcció Esportiva Caiac Polo

COMITÉ D’AIGÜES TRANQUIL·LES

PRESIDENT: Salvador García Joaquín

VOCAL: José Vicente Giner Mas

VOCAL: José Llinares Atienza

VOCAL: Julio González Micó

VOCAL: Paloma Cinto Humbría

COMITÉ DE CAIAC DE MAR

PRESIDENT: Luis Oria Domenech

VOCAL: Paola Ávila Climent

VOCAL: Lucía Cortes Ortuño

VOCAL: Jose A. Chapa López

VOCAL: Salvador Fontana Esteve

COMITÉ DE CAIAC POLO

PRESIDENT: Marta Fernández Soler

D. TÈCNICA: Vicente Claramonte Ballester

LOGIS. I ESPON.: Asier López de Arbina Larrabe

FORMACIÓ: Alejandro Martínez Gómez

PROMOCIÓ: Luis Fernando Muñoz Ruiz

COMITÉ DE DRAGON BOAT

PRESIDENTA: MªÁngeles Ripoll Vilaplana

VOCAL: Mireia García Rojas

VOCAL: Jose A. Antón Olmos

VOCAL: Jerónimo Jover Vicente

COMITÉ D’ÀRBITRES I JUTGES

PRESIDENT: Andoni López de Arbina Larrabe

VICEPRESIDENTA: Dolors De Fes López

SECRETARIO: José Llinares Atienza

VOCAL: Salvador Fontana Esteve

COMITÉ ESPORT DONA

PRESIDENTA: Paloma Cinto Humbría

VOCAL: Mª Ángeles Ripoll Vilaplana

VOCAL: Maria Salom Alonso

COMITÉ DE TÈCNICS

PRESIDENT: Julio González Micó

D. TÈCNICA KP: Vicente Claramonte Ballester

VOCAL: Amparo González Estarlich

COMITÉ DE FORMACIÓ

PRESIDENTA: Amparo Patricia González Estarlich

VOCAL: Marta Fernández Soler

VOCAL: Adriana Cinto Fernández

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ DE PIRAGÜISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA Descarregar

2021

Circular  nº1/21 – Llicències Temporada 2021 DescarregarCircular  nº2/21 –  Descarregar
Circular  nº3/21 – DescarregarCircular  nº4/21 –  Descarregar

2020

Circular  nº1/20 – Llicències Temporada 2020 DescarregarCircular  nº2/20 – Cancel·lació Activitats  Descarregar
Circular  nº3/20 – Atenció Telemàtica FPCV DescarregarCircular  nº4/20 – Ampliació Cancel·lació Activitats  Descarregar

2019

Termini Emissió Certificats DescarregarImprés de Solicitut d’Organització de Competicions Descarregar
Circular 1-19 Competicions – Lliga Autonòmica Caiac de Mar Descarregar

2018

núm.1/18 – Inscripció ONLINE Lliga Hivern 2018 Descarregarnúm.2/18 – Competicions Lliga Autonòmica Caiac de Mar Descargar
núm.3/18 – Inscripció ONLINE Lliga Caiac de Mar 2018 Descarregarnúm.4/18 – Equip Tècnic Tecnificació KP Descarregar
núm.5/18 – Llicències Temporada 2019 Descarregar

2017

núm.1/17 – Competicions Lliga Autonòmica de Caiac de Mar 2017 Descarregarnúm.2/17 – Nova Plataforma On-line Inscripcions Autonòmiques Descarregar
núm.3/17 – Normes XV Lliga Surfski i Caiac de Mar 2017 Descarregarnúm.4/17 – Dades de Contacte Descarregar
núm.5/17 – Col·laboració Clubs-Federació Descarregarnúm.6/17 – Proposada Reunió Presidents FFAA Descarregar
núm.7/17 – Nou Sistema de Gestió de Llicències On-line Descarregar

Altres Circulars

Llesta de Substàncies i Mètodes Prohibits 2017 Descarregar

2016

núm.1/16 – Web de Seguiment de la XIV Lliga de Surfski i Caiac de Mar i Uns altres Descarregarnúm.2/16 – Dorsals Competicions Autonòmiques Aigües Tranquil·les Descarregar
núm.3/16 – Criteris de Selecció Programa Tecnificació A.T. Descarregarnúm.4/16 – Annex al Reglament i Bases de la Lliga de Caiac de Mar 2016 Descarregar
núm.5/16 – Estudi sobre l’estat del Piragüisme i dels clubs de Piragüisme de la C.V. Descarregarnúm.6/16 – Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals Descarregar
núm.7/16 – Plaques Commemoratives CLUBS Descarregarnúm.8/16 – Accés Clubs Programa de Llicències Descarregar
núm.9/16 – Afiliació Temporada 2016/2017 Descarregarnúm.10/16 – Participació Competicions Internacionals a l’Estranger Descarregar

Altres Circulars

Ordenació de controls de dopatge per entitats diferents a la AEPSAD Descarregar

2015

núm.1/15 – Tramitació Comunicats d’accident Descarregarnúm.2/15 – Lliga Autonòmica de Caiac de Mar Descargar
núm.3/15 – Modificacions Reglament Lliga Caiac de Mar 2015 Descarregarnúm.4/15 – Horari fins al 15 de setembre Descarregar
núm.5/15 – Proposades Reglaments Nova Temporada Descarregarnúm.7/15 – Afiliació Temporada 2015/2016 Descarregar
Legislació Fiscal -Imposat Societats Descarregar

2014

núm.6/14 – Acord de Col·laboració amb HAPPY.CO Descarregarnúm.5/14 – Cursos Autorització Federativa (Titulín) Descarregar
núm.4/14 – Retrospectiva Clubs per a la Web Descarregarnúm.3/14 – Assignació Dorsals i Horaris Competicions Descarregar
núm.2/14 – Millores per a la Web i Xarxes Socials Descarregarnúm.1/14 – Creació d’una Base de dades d’Àrbitres Autonòmics Descarregar

Tramitació i Preus

Normes de seguretat Descarregar
Preus Llicències i Carnets Federatius Descarregar
ANNEX I. Gestió de Llicències a través d´AVAIBOOK  Descarregar
Manual Clubs Plataforma RFEP Descarregar

Per al Tràmit de LLICÈNCIES TEMPORALS 2019/2020 clica AQUÍ


Documentació per a descarregar

Sol·licitud Llicència de Club Descarregar
Imagen relacionadaSol·licitud Carnets Fed. TEMPORALS Descarregar
Procediment Tràmit CARNETS TEMPORALS Descarregar

Protocol en cas d’Accident Esportiu

La FEDERACIÓ DE PIRAGÜISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA té contractat una assegurança d’accidents amb MURIMAR, amb un període de validesa de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020 i amb les següents condicions, d’acord a el que es preveu en el Reial decret 849/1993 de 4 de Juny de l’Assegurança obligatòria d’Accidents Esportius.

Riscos coberts.-

 1. Assistència medicoquirúrgica i sanatorial en accidents ocorreguts en el territori nacional, sense límits de despeses, i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l’accident.
 2. Assistència farmacèutica en règim hospitalari, sense límit de despeses, i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l’accident.
 3. Assistència en règim hospitalari, de les despeses de pròtesis i material d’osteosíntesi, en la seva totalitat, i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l’accident.
 4. Les despeses originades per rehabilitació durant el període de divuit mesos des de la data de l’accident.
 5. Assistència medicoquirúrgica, farmacèutica i sanatorial en accidents ocorreguts a l’estranger, fins a un límit, per tots els conceptes, de 6.000,00 € i amb un límit temporal de fins a divuit mesos des de la data de l’accident. Aquesta prestació és compatible amb les indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals, motivades per accident esportiu, que es concedeixin a l’finalitzar el tractament.
 6. Despeses originades per l’adquisició de material ortopèdic per a la curació d’un accident esportiu (no prevenció), per un import mínim del 70% del preu de venda a el públic de l’esmentat material ortopèdic.
 7. Despeses originades en odontoestomatologia, per lesions a la boca motivades per accident esportiu. Aquestes despeses seran coberts fins 240,40 euros.
 8. Despeses originades per trasllat o evacuació del lesionat des del lloc de l’accident fins al seu ingrés definitiu als hospitals concertats per la pòlissa de l’assegurança, dins del territori nacional.
 9. Assistència mèdica en els centres o facultatius concertats en totes les províncies del territori nacional.
 10. Lliure elecció de centres i facultatius concertats a tot Espanya.

* Les garanties del present projecte cobreixen els accidents que pateixin els assegurats, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 849/1993, de 4 de juny pel qual es determina les prestacions de l’assegurança obligatòria esportiva, i que va ser publicat en el butlletí Oficial de l’estat nombre 149 de data 23 de Juny de 1993

* Per rebre assistència mèdica (excepte en casos d’urgència vital) ha de presentar en un termini no superior a 7 dies el comunicat d’accidents emplenat

Queden expressament exclosos de la cobertura de l’Assegurança els següents riscos:

Es consideren accidents exclosos, i no seran atesos per l’asseguradora, els ocorreguts en les següents circumstàncies:

 1. Provocació intencionada per part de l’assegurat.
 2. Les conseqüències o seqüeles d’accidents ocorreguts amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta assegurança, encara que aquestes es manifestin durant la seva vigència.
 3. La utilització com a passatger o tripulant d’helicòpters i mitjans de navegació aèria no autoritzats per al transport públic de viatgers.
 4. Estirades, trencaments o esquinçaments musculars, lumbàlgies, cervicàlgies i hèrnies de qualsevol naturalesa, sempre que no s’ajustin al que preveu al que preveu el Reial decret 849/93.
 5. Accidents soferts per estar embriagat o sota els efectes de drogues, tòxics o estupefaents sempre que aquestes circumstàncies hagin estat causa determinant de l’accident. Es considera que hi ha embriaguesa quan el grau d’alcohol en sang sigui superior a la determinada legalment en el moment d’ocurrència d’el sinistre.
 6. Lesions i malalties que siguin conseqüència d’intervencions quirúrgiques o tractaments mèdics no motivats per un accident cobert per la pòlissa.
 7. Les malalties de qualsevol naturalesa (fins i tot d’origen infecciós), atacs d’epilèpsia i pèrdua de les facultats mentals, llevat que siguin ocasionades per un accident cobert per la pòlissa.
 8. Participació activa de l’assegurat en actes delictius, o en apostes, desafiaments o baralles, llevat dels casos de legítima defensa o estat de necessitat.
 9. Excepte per als esportistes de les federacions implicades, la participació en esports d’alt risc, apostes i rècords o temptativa dels mateixos.
 10. Les despeses de rehabilitació a domicili.
 11. Les despeses farmacèutiques derivades de l’assistència ambulatòria que pugui precisar l’assegurat
 12. Despeses originades per assistència sanitària procedents de centres no concertats
 13. Quan l’accident es produeixi en període de baixa mèdica tant si aquesta és laboral com esportiva

A continuació s’indica quins passos seguir en cas d’accident esportiu o davant un sinistre de danys a tercers.

S’entén per accident esportiu “la lesió corporal derivada d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat”, en ocasió de l’exercici de l’activitat esportiva objecte del tipus de llicència (competitiva, carnet federatiu, tècnic, àrbitre, etc).

L’Assistència mèdica garantida a la pòlissa serà prestada pels centres mèdics o facultatiu concertat per l’entitat asseguradora MURIMAR. En el procés de comunicació s’han de complir obligatòriament, en tots els casos, els següents passos:

1r S’haurà d’emplenar el Comunicat d’Accidents per assegurats. Aquest comunicat ha de ser signat i segellat pel prenedor, la Federació, Club o Entitat Esportiva corresponent i signat per l’assegurat afectat / lesionat.

2n L’accident ha de ser comunicat immediatament després de la seva ocurrència a la companyia asseguradora, trucant a el Centre d’Atenció 24 hores de MURIMAR, telèfon 91 737 06 34

Dades de l’Assegurança d’accidents de la Federació de Piragüisme de la C. V. PÒLISSA núm. 51101021

 • Dades personals de l’accidentat.
 • Dades del Club, Col·lectiu o Entidad Esportiva.
 • Data, lloc i descripció de la forma d’ocurrència.
 • Descripció dels danys físics
Un cop recollides aquestes dades, el Centre d’Atenció telefònica facilitarà el número d’expedient, que haurà de ser anotat a l’encapçalament de l’informe. El comunicant remetrà posteriorment el Part d’Accidents (i altra documentació que se sol·liciti) en un termini no superior a 7 dies des de la data d’ocurrència de l’accident, per fax a l’entitat asseguradora a l’nombre 91 737 45 68 o per correu electrònic a la següent adreça: gestion@canalsalud24.com

3r El lesionat haurà d’anar a el Centre Mèdic concertat que se li indiqui prèviament, aportant el “Part de Comunicació d’accidents” degudament emplenat, incloent el número d’expedient facilitat pel Centre d’Atenció telefònica (Imprescindible per rebre assistència).

Quan un assegurat / lesionat es presenti en un dels centres concertats per a la seva atenció (i facilitat pel Centre d’Atenció Telefònica) ha de presentar el comunicat d’Accidents, DNI i llicència federativa, si s’escau.

PART DE COMUNICACIÓ D’ACCIDENT

En cas de permanència voluntària en un centre mèdic NO CONCERTAT, Murimar NO ASUMIRA EL PAGAMENT DE LES FACTURES DERIVADES DELS SERVEIS PRESTATS. El Centre d’Atenció de la companyia asseguradora durà a terme els oportuns seguiments que cada cas requereixi, per determinar les necessitats i gestions a realitzar.

Serà necessari tenir l’autorització prèvia de la companyia per a realitzar les següents proves i tractaments:

 • Proves especials de diagnòstic (TAC, RMN, Ecografies, Gammagrafies, Artroscopies, …)
 • Intervencions Quirúrgiques.
 • Rehabilitació.
 • Consultes d’Especialistes.

En aquests casos l’assegurat / lesionat o el metge o Centre Mèdic concertat sol·licitarà a MURIMAR aquesta autorització a l’fax nº 91 737 45 68 o enviant un correu electrònic a gestion@canalsalud24.com. Juntament amb la sol·licitud d’autorització s’ha d’acompanyar còpia d’informe mèdic detallat, facilitant per email o fax, la corresponent autorització o denegació de la prova o tractament sol·licitat.

Qualsevol prova o tractament realitzat sense l’autorització prèvia de la companyia correrà per compte de l’assegurat.

Després d’obtenir l’oportuna autorització es remetrà a MURIMAR l’informe de l’resultat de la prova o tractament, així com informes successius de l’evolució de l’pacient a l’email gestion@canalsalud24.com

L’assistència serà a càrrec de les clíniques concertades presents en el quadre mèdic proposat per MURIMAR. No seran cobertes les assistències mèdiques en centres de la Seguretat Social o no concertats (excepte urgències vitals).

En cas de permanència voluntària en un centre mèdic NO CONCERTAT, MURIMAR NO ASUMIRA EL PAGAMENT DE LES FACTURES DERIVADES DELS SERVEIS PRESTATS. El Centre d’Atenció de la companyia asseguradora durà a terme els oportuns seguiments que cada cas requereixi, per determinar les necessitats i gestions a realitzar.
Per urgència vital s’entén tota condició clínica que implique risc de mort o de seqüela funcional greu, de manera que requereix una atenció mèdica immediata i impostergable.


Un cop superada la primera assistència d’urgència el lesionat haurà de ser traslladat a Centre Mèdic Concertat per continuar el seu tractament.

Si es dóna la situació que romangués en CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT la Companyia no assumirà el pagament de les factures derivades dels serveis prestats.

2n A l’acudir a el Centre Mèdic haurà de presentar el DNI i la Llicència Federativa.

3r Vagi a Centre Mèdic Concertat triat on haurà de presentar el DNI i la Llicència Federativa. Amb el número d’Expedient que t’han donat, omple el Comunicat d’accident que trobaràs al link de sota. A continuació, hauràs d’emplenar, signar i enviar el Part d’Accidents a la Federació (federacion@fepiraguismocv.com) perquè t’ho segelli i torni. Posteriorment, i en tot cas en un termini no superior a 7 dies l’accidentat haurà d’enviar el comunicat de comunicació d’accidents emplenat, signat i segellat a (atencioncliente@lavani.es). En els supòsits que no es rebi el comunicat d’accident degudament emplenat, el cost de la prestació sanitària anirà a càrrec de l’assegurat.

4t Acudisca al Centre Mèdic Concertat triat on haurà de presentar el DNI i la Llicència Federativa. Amb el número d’Expedient que t’han donat, emplena el Comunicat d’accident que trobaràs en el link de baix. A continuació, hauràs de emplenar, signar i enviar el Comunicat d’Accidents a la Federació (federacion@fepiraguismocv.com) perquè te’l segelle i retorne. Posteriorment, i en tot cas en un termini no superior a 7 dies l’accidentat haurà d’enviar el comunicat de comunicació d’accidents emplenat, signat i segellat a( atencioncliente@lavani.es). En els supòsits que no es reba el comunicat d’accident degudament emplenat, el cost de la prestació sanitària serà a càrrec de l’assegurat.

PART DE COMUNICACIÓ D’ACCIDENT

La condició de risc de mort o de seqüela funcional greu haurà de ser certificada per un mèdic/cirurgià de la unitat d’urgència pública o privada que l’accidentat haja sigut atés.
En els casos d’urgències vitals que impliquen un risc greu per a la vida o la integritat de l’accidentat segons es defineix més a baix, aquest podrà ser atés pel Centre Sanitari més pròxim.
MURIMAR abonarà al Centre Sanitari les despeses sanitàries derivades de l’assistència d’urgència a l’accidentat durant les primeres 24 hores des de la data de l’accident. Una vegada superada la primera assistència d’urgència, l’accidentat haurà de ser traslladat a un Centre del Quadre Mèdic per a continuar el seu tractament.
MURIMAR no assumirà el cost de les prestacions una vegada superat el termini de 24 hores indicat en Centres que no pertanguen al Quadre Mèdic, excepte autorització expressa.
Amb l’objectiu d’oferir un millor servei als federats, la FEDERACIÓ DE PIRAGÜISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA té contractat una assegurança de Responsabilitat Civil amb FIATC, amb un període de validesa de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020 i amb les següents condicions particulars:

Objecte de l’Assegurança:

Garantir la Responsabilitat Civil derivada de la seua activitat així com la que puga exigir-se als seus Federats. Si es tracta de Federats que disposen de llicència per a participar en competicions, la cobertura, en aquests casos, es fa extensiva a garantir la Responsabilitat Civil derivada de la seua participació en les competicions i entrenaments oficials de la FPCV.

Garanties i sumes Assegurades

Responsabilitat Civil i Fiances civils

 • Límit màxim per sinistre 1.000.000€ amb un sublímite de 150.000€ per víctima.
 • Franquícia de 300€.

Delimitació geogràfica de la cobertura

La garantia d’aquesta assegurança s’estén i limita a les responsabilitats per danys produïts a Europa.

Davant qualsevol situació on es requereix assistència sanitària, ja siga urgent o no, l’assegurat haurà de trucar al telèfon d’assistència mèdica 24h.

902.102.687 (Comunitat València, Catalunya i Múrcia)
902.108.509 (resta del territori espanyol)
+34 914.522.915 (Urgències de Salut a l’Estranger)

Tecnificació 2020

Criteri Selecció Esportistes d´Elit — Descarregar —- Descarregar
—- Descarregar

Tecnificació 2020

—- Descargar —- Descargar
—- Descargar

#abusforadejoc

L’abús sexual infantil és un problema molt greu que afecta a xiquets, xiquetes i adolescents de totes les edats. És responsabilitat de totes les persones adultes previndre l’abús sexual, per això hem d’abordar-lo també des de l’àmbit de l’esport.

En l’enllaç de baix, trobareu uns materials molt útils i que tenen com a objectiu treballar la PREVENCIÓ directament des de L´ÀMBIT ESPORTIU amb xiquets, xiquetes i adolescents de les diferents etapes, orientades a professionals, entrenadors, entrenadores i professorat d’educació física. Elaborades pel Consejo Superior Deportes i la Fundació Esport Jove en col·laboració amb Unicef:

https://www.csd.gob.es/es/acciones-contra-el-acoso-y-abusofueradejuego 

Protocol de Prevenció, Detecció i actuació enfront de l´ASSETJAMENT i ABÚS SEXUAL

18/09/2014 – Una vegada ha sigut confirmat per la Junta Directiva de la RFEP i en compliment amb la Resolució de 14 d’agost de 2014, de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per al Programa Dona i Esport, informem sobre el Protocol de Prevenció, Detecció i Actuació enfront de l’assetjament i abús sexual.

Descarga
Protocol
Protocolo RFEP Prevencion_Deteccion_Actu
Documento Adobe Acrobat [561.7 KB]
Descarregar

El nou reglament de la RFEP en matèria de dopatge ja ha estat aprovat per part de Consell Superior d’Esports. L’última Comissió Delegada va tractar d’adaptar el seu passada de moda redacció a la Llei Orgànica de 7/2006, de Protecció de la Salut i Lluita contra el Dopatge, a el Reial Decret 63/2008, pel qual es regula el procediment per a la imposició i revisió de sancions disciplinàries en matèria de dopatge, així com a totes les normes el desenvolupen.

L’assumpte, ja de per si seriós, cobra ara més transcendència i abasta a molts més subjectes. I en aquesta decidida creuada hi ha més organismes disposats a retirar de el món de la competició a qui vingui utilitzant mètodes prohibits.

De moment, l’esportista és responsable de facilitar tots els controls s’estableixin per tots els organismes nacionals i internacionals autoritzats per a això i que no són pocs; ha d’estar localitzat en tot moment i en qualsevol part de món i amb aquesta finalitat l’Agència Mundial Antidopatge va llançar uns formularis de fàcil consulta a la seva pàgina web. Però hi ha altres impresos igualment vàlids i imprescindibles per a l’atleta d’elit, el que ha generat una certa controvèrsia per part d’aquells que han vist envaïda la seva privacitat. A l’respecte el Comitè Olímpic Internacional ha estat contundent: “són les nostres normes, el que no jugui amb elles que no participi”.

De la mateixa manera, cada esportista ha de conèixer l’abast de qualsevol tractament abans d’iniciar-lo i, en els supòsits que sigui procedent, demanar la corresponent autorització d’ús terapèutic, per avançat. I és el mateix interessat, exclusivament, qui està obligat a sol·licitar davant l’organisme antidopatge que sigui procedent.

Això comporta el consegüent interès per part de l’esportista per conèixer que substàncies estan prohibides en cada especialitat i en cada moment. I no només les substàncies sinó també els grups de substàncies prohibides. Cadascú és responsable del que pren i dels aliments que ingereix.

El nivell de frau que pot existir avui dia en el joc brut elimina en gran manera a l’clàssic autodidacta d’altres temps, tot i que encara quedin intrèpids, els nous avenços en aquesta perillosa cursa requereixen d’un equip mèdic expert en la matèria quan no d’un complex laboratori, per això, la nova llei preveu la figura de l’entorn de l’esportista com a còmplice necessari en la majoria dels casos, i va tan lluny que requereix plasmar en un llibre registre dels productes que a l’esportista se li han receptat o dispensat i per qui. Aquesta responsabilitat la llei es la dóna al Club oa la pròpia federació segons l’àmbit d’aplicació.

De la custòdia d’aquestes dades de caràcter tan personal hi ha molt per preocupar però la Llei considera que són proves superades i no veu cap problema en emmagatzemar-los.

En aquest marc de joc net no val la pena jugar-se-. Hi ha un decidit esforç per acabar amb mètodes tan perillosos per a la salut de l’esportista com és el dopatge.

Agència Espanyola de Protecció de la Salut a l´Esport

L’AEPSAD neix amb la intenció d’aglutinar en el seu si totes les competències que el sistema anterior repartia entre diferents entitats, el que contribuirà a evitar possibles disfuncions i ajudarà a l’establiment d’una sèrie de criteris d’interpretació de la norma que siguin homogenis i constants i que contribueixin a enfortir la seguretat jurídica en la lluita contra el dopatge, tal com es defineix en la Llei Orgànica 3/2013, de 20 de juny, de protecció de la salut de l’esportista i lluita contra el dopatge en l’activitat esportiva.

De la mateixa manera, aquesta Llei tracta de configurar el dopatge des d’una perspectiva integral i com un element més dins de el sistema de protecció de la salut dels esportistes, al mateix temps que una xacra que afecta la protecció de la salut dels esportistes, a el joc net en l’esport ia la pròpia dimensió ètica de la mateixa.

Aquesta idea pot considerar-se com un element essencial que ha inspirat l’actual regulació, en la qual els aspectes relacionats amb la lluita contra el dopatge són importants, però no més que els que afecten la salut dels esportistes, a la prevenció dels riscos que pugui suposar el desenvolupament de l’activitat esportiva i a l’establiment de mesures positives d’acció dels poders públics, que permetin aconseguir que la pràctica esportiva es realitzi en condicions idònies.

L’Agència passa a assumir les competències que el Consell Superior d’Esports venia exercint en relació amb la protecció de la salut dels esportistes. Aquesta mesura suposa un notable enfortiment de la nova Agència en tots els aspectes i ha de convertir-la en el referent fonamental de la protecció de la salut en l’activitat esportiva (font: http://www.aepsad.gob.es/aepsad/agencia. html).

Llei Orgànica 3:2013 – Protecció de la Salut de l´Esportista i Lluita Contra el Dopatge Descarregar

Reglament de Disciplina RFEP Descarregar

Dopatge és la utilització de substàncies o mètodes l’ús està prohibit en l’esport federat. També es considera dopatge la promoció o la incitació a utilitzar aquestes substàncies i mètodes.

Llista de Sustàncies i Mètodes Prohibits. Codi Mundial Antidopatge Descarregar 

Modificacions Llista (2016) Descarregar

La Llei 2/2015 de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

Pressupost 2021 Descarregar Pressupost 2020 Descarregar

Ajudes concedides 2020 Descargar Ajudes concedides 2019 Descargar
Ajudes concedides 2018 Descargar Ajudes concedides 2017 Descargar
Codi de Conducta per a l´Exemplaritat i la Transparència en la Gestió de l ´Esport

Adhesió al Codi de Conducta 
Descarregar

REGLAMENT ELECTORAL

Reglament Electoral 2018
Descarregar
Anuncie Procés Electoral
Descarregar

CALENDARI ELECTORAL

Calendari Electoral 2018
Descarregar

LLOCS D’EXPOSICIÓ DE CENSOS I PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I RECLAMACIONS

Annex V
Descarregar

COMPOSICIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Annex III
Descarregar

CENSOS

Cense ENTITATS ESPORTIVES – Alacant
Descarregar
Cense ENTITATS ESPORTIVES – Castelló
Descarregar
Cense ENTITATS ESPORTIVES – València
Descarregar
Cens ESPORTISTES – Alacant
Descarregar
Cens ESPORTISTES – Castelló
Descarregar
Cens ESPORTISTES – València
Descarregar
Cens TÈCNICS – Alacant
Descarregar
Cens TÈCNICS – Castelló
Descarregar
Cens TÈCNICS- València
Descarregar
Cense ÀRBITRES – Alacant
Descarregar
Cense ÀRBITRES – Castelló
Descarregar
Cense ÀRBITRES – València
Descarregar

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA

Junta Electoral 2018
Descarregar

ACTA ASSEMBLEA GENERAL

Acta Assemblea General 2018
Descarregar

ACTES

Acta Constitució Junta Electoral federativa 2018
Descarregar
Acta Reclamacions als Censos 2018
Descarregar
Acta Aprovació Censos Definitius 2018
Descarregar
Acta Candidatures a l’Assemblea General 2018
Descarregar
Acta Proclamació Provisional Candidatures a l’Assemblea General 2018
Descarregar
Annex Llesta Provisional Candidats-Membres de l’Assemblea General 2018
Descarregar
Acta Proclamació Definitiva dels Assembleistes 2018
Descarregar
Annex Proclamació Definitiva dels Assembleistes 2018
Descarregar
Acta Esmena de Candidatures presentades a la Presidència i Junta Directiva 2018
Descarregar
Acta Candidatures presentades a la Presidència i a la Junta Directiva 2018
Descarregar
Annex Candidatures presentades a la Presidència i a la Junta Directiva 2018
Descarregar
Acta Resolució Reclamacions a Resultats de Presidència i Junta Directiva
Descarregar
Annex Proclamació definitiva de Presidència i Junta Directiva
Descarregar

COL·LABORADORS