Avís Legal

AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb l’haver d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de domini web és Federació de Piragüisme de la C.V. (d’ara endavant Federació de Piragüisme de la C.V.), amb domicili a aquest efecte en C/ Professor Beltrán Báguena, 4. 4a planta, 404-A, 46009, València número de C.I.F.: G-46429767. Correu electrònic de contacte: federacion@fepiraguismocv.com del lloc web.

2. USUARIS
L’accés i/o ús d’aquest portal de Federació de Piragüisme de la C.V. atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús ací reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resulten d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL
www.fepiraguismocv.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Federació de Piragüisme de la C.V. o als seus llicenciadors als quals l’USUARI puga tindre accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fóra necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable,
comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificaro manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, Federació de Piragüisme de la C.V. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES
Federació de Piragüisme de la C.V. compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari puga sol·licitar a federacion@fepiraguismocv.com, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seues dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, Federació de Piragüisme de la C.V. informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Federació de Piragüisme de la C.V. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial desu pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Federació de Piragüisme de la C.V. o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Federació de Piragüisme de la C.V.. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Federació de Piragüisme de la C.V.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstindre’s de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en el les pàgines de Federació de Piragüisme de la C.V..

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Federació de Piragüisme de la C.V. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. MODIFICACIONS
Federació de Piragüisme de la C.V. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, pudiendocambiar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS
En el cas que en www.fepiraguismocv.com es disposaren enllaços o hipervínculos feia altres llocs d’Internet, Federació de Piragüisme de la C.V. no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas
Federació de Piragüisme de la C.V. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i
constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervínculos o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ
Federació de Piragüisme de la C.V. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d’Ús.

10.GENERALITATS
Federació de Piragüisme de la C.V. perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
Federació de Piragüisme de la C.V. podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguen modificades per unes altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre Federació de Piragüisme de la C.V. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de valència.

Scroll to Top