Política de Privacitat

Protecció de dades FEDERACIÓ DE PIRAGÜISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

La federació garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a


  • Finalitat: l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial.

  • Legitimació: La base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment que presta a l’acceptar aquesta Política de
    Privacitat abans d’enviar-nos / facilitar les seves dades.

  • Destinataris: no es comunicarà les seves dades a cap tercer, llevat que se l’informi d’això expressament o hi hagi obligació legal. Federació De Piragüisme De La Comunitat Valenciana es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició.

  • Durada: Les seves dades, seran conservades el temps mínim necessari per complir la finalitat per a la qual els va facilitar, així com per atendre les responsabilitats que es puguin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal.

  • Drets: L’interessat és titular dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició a el tractament de les seves dades personals, així com el dret a la portabilitat dels mateixos.


Així mateix, en qualsevol moment l’interessat pot retirar el consentiment prestat sense que
això afecti la licitud de l’tractament, així com la possibilitat d’acudir davant l’autoritat de
control competent (AEPD).

Scroll to Top