Formació

Tota la informació relacionada amb formació permanent, cursos d’entrenadors i novetats relacionades, està disponible a la nova web de l’ESCOLA DE L’ ESPORT.

Curs d’Iniciador de Piragüisme – Nivell I (1r cicle)

CONVOCATÒRIA - 14 i 15 d´agost

Convocatòria 2021
 
Full d’inscripció 2021
Descàrrega

Curs d'àrbitre d'aigües tranquil·les

CONVOCATÒRIA 2021 - Pendent de dates

Convocatòria
Descàrrega
 
Full d’inscripció
Descàrrega
Reglament General i Tècnic de Competicions
Descàrrega
Reglament específic de Aigües Tranquiles
Descàrrega

Reglament General i Tècnic de Competicions
Descàrrega

Reglament específic de Aigües Tranquiles
Descàrrega

Reglament del Comite Tècnic Nacional d’Àrbitres
Descàrrega

Reglament de Disciplina
Descàrrega

Estatut Orgànic de la R.F.E.P.
Descàrrega

És necessari descarregar tots els reglaments, corresponents a la categoria seleccionada, per a poder realitzar el curs.

Curs d'entrenador de piragüisme Nivell II

Convocatòria 
Descàrrega

Full d’inscripció
Descàrrega

Curs d'ÀrbitrE de Caiac Polo

CONVOCATÒRIA - 11 i 12 de setembre

Convocatòria
Descàrrega

Full d’inscripció
Descàrrega

Reglament General i Tècnic de Competicions
Descàrrega

Reglament específic de Caiac Polo
Descàrrega

Reglament General i Tècnic de Competicions
Descàrrega

Reglament específic de Caiac Polo
Descàrrega

Reglament del Comite Tècnic Nacional d’Àrbitres
Descàrrega

Reglament de Disciplina
Descàrrega

Estatut Orgànic de la R.F.E.P.
Descàrrega

És necessari descarregar tots els reglaments, corresponents a la categoria seleccionada, per a poder realitzar el curs.

Convocatòria Proves d'Accés a Titulacions Esportives

Conselleria d´Educació, Cultura i Esport

És possible accedir als cursos d’entrenador esportiu (Període Transitori) sense tindre el títol de Graduat en E.S.O. o de Batxillerat, sempre que l’aspirant tinga complits els 17 anys per al cas del grau mitjà, i els 19 anys per al grau superior i se supere la prova d’accés, segons el que es disposa en artículo 31 del Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

Els continguts de la prova d’accés al nivell I prendran com a referència els objectius generals i els vigents currículums de l’ESO.

En el cas de la prova d’accés al nivell III, prendran com a referència els objectius generals i els vigents currículums de batxillerat.

Proves d’Accés

La prova d’accés als cicles formatius de formació professional de grau mitjà podrà substituir a la prova d’accés al mateix grau dels ensenyaments esportius, mentre que la part comuna de la prova d’accés a la formació professional de grau superior podrà substituir a la prova d’accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.

Convocatòria anual

Anualment es realitza una convocatòria per la qual s’estableixen les normes per a la seua realització. Aquesta és competència directa de la Conselleria d’Educació – Direcció General d’Ordenació i Centres Docents.

Prova d’accés a ensenyaments de tècnic esportiu  

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, mitjançant resolució de 21 de desembre de 2017 convoca proves d’accés als ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III.

La superació d’aquestes proves permet accedir als cursos d’entrenador esportiu (Període Transitori) sense tindre el títol de Graduat en E.S.O. o de Batxillerat, sempre que l’aspirant tinga complits els 17 anys per al cas del grau mitjà, i els 19 anys per al grau superior, segons el que es disposa en l’article 31 del Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

Període d’inscripció: 19 al 24 de maig de 2021 (tots dos inclosos) 

DOCV 05.05.2021 – Resolució convocatòria a Proves d’Accés Ensenyaments de Règim Especial
DOCV_PruebasAccesoCiclosFormativos.pdf

Descàrrega

Col·laboradors

Scroll to Top